Wybrane zagadnienia z naukowej informacji medycznej (WZNIM)

ROK AKADEMICKI 2021/2022

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne
prowadzone przez Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dla studentów II st. Wydziału Nauk o Zdrowiu dla kierunku

  Fizjoterapia – II stopnia, II r. 

 

Informacje ogólne o przedmiocie:

Forma zajęć: 

zajęcia w wymiarze 4 godz. w trybie online

Forma zaliczenia:

zaliczenie bez oceny

Warunki zaliczenia:

min. 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu

 

Termin zaliczenia: 

 

semestr zimowy:
I termin: od 02.12.2021 do godz.15:00 dn. 30.12.2021 – dostępne 3 próby

II termin: od 05.01.2022 do godz. 15:00 dn. 21.01.2022 – dostępna 1 próba


 

Konsultacje:

 

Czytelnia Informacji Naukowej BG w godzinach pracy Biblioteki
tel. +58 349 10 45, e-mail: biblioteka.dydaktyka@gumed.edu.pl

Treść zajęć:
Moduł 1. Źródła informacji
Moduł 2. Multiwyszukiwarka

Moduł 3. E-książki i e-czasopisma
Moduł 4. Bazy danych
Moduł 5. Źródła internetowe
Moduł 6. Publikacje i publikowanie
Moduł 7.
O pracach magisterskich
Moduł 8. Test

Uwaga: Aby móc korzystać z omawianych w szkoleniu baz danych także z komputerów domowych,  konieczne jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego, bez zaległości.

Autorzy:
mgr inż. Anna Grygorowicz
mgr Elżbieta Kraszewska

mgr Mirosława Modrzewska
mgr Anna Krzyżelewska-Kowalewska
dr Piotr Rysztowski
dr Jakub Rusakow