Podstawy naukowej informacji medycznej (PNIM)


ROK AKADEMICKI 2021/2022

Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne
prowadzone przez Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dla studentów
studiów I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków:

 
Elektroradiologia – I stopnia, III r.
Fizjoterapia – jednolite mgr, III r.
Psychologia zdrowia – jednolite mgr, I r. 
w semestrze zimowym
------------------------------------------------
Pielęgniarstwo – I stopnia, II r.
 
Położnictwo – I stopnia, II r.
w semestrze letnim


Forma zajęć:

zajęcia w wymiarze 4 godz. w trybie online

Forma zaliczenia:

zaliczenie bez oceny

Warunki zaliczenia:

min. 60% prawidłowych odpowiedzi na pytania testu

Termin zaliczenia:

 
 

 

semestr zimowy
kierunek Elektroradiologia  (I stopnia, III r.)
kierunek Fizjoterapia (jednolite mgr, III r.)
kierunek Psychologia zdrowia (jednolite mgr, I r.)

I termin (dostępne 3 próby)
od 02.12.2021 do godz. 15:00 dn. 30.12.2021

II termin – poprawkowy (dostępna 1 próba)
od 05.01.2022 do godz. 15:00 dn. 21.01.2022

---------------------------------------------------------

semestr letni

kierunek Pielęgniarstwo (I stopnia, II r.)
kierunek Położnictwo (I stopnia, II r.)

I termin (dostępne 3 próby)
od 18.02.2022 do godz.15:00 dn.11.03.2022

II termin – poprawkowy (dostępna 1 próba)

od 15.03.2022 do godz.15:00 dn. 08.04.2022
 

 

Konsultacje:

Czytelnia Informacji Naukowej BG w godzinach pracy Biblioteki, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Kontakt:

tel. +58 349 10 45, e-mail: biblioteka.dydaktyka@gumed.edu.pl

Treść zajęć:
Moduł 1. Część teoretyczna
Moduł 2. Elektroniczne źródła naukowej informacji medycznej
Moduł 3. Baza Polska Bibliografia Lekarska
(PBL)
Moduł 4. Bazy Medline i Scopus
Moduł 5. Bibliografia w praktyce (w tym menedżery bibliografii, np. Mendeley)
Moduł 6. Elementy prawa autorskiego

Uwaga: Do prawidłowego wypełnienia testu niezbędne jest korzystanie z bazy PBL, która dostępna jest w sieci uczelnianej (m.in. z komputerów w Bibliotece) oraz z komputerów domowych poprzez system HAN.

Autorzy:
mgr Małgorzata Florianowicz
mgr Elżbieta Kraszewska
mgr Mirosława Modrzewska

mgr Anna Krzyżelewska-Kowalewska
dr Piotr Rysztowski
dr Jakub Rusakow