Naukowa informacja medyczna (NIM PFK)


ROK AKADEMICKI 2021/2022

Zajęcia fakultatywne
prowadzone przez Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dla studentów
studiów II stopnia Wydziału Farmaceutycznego z OML kierunku:
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny (II st. II rok)

Zajęcia odbywają się w semestrze letnim, termin zajęć zostanie ustalony po zamknięciu listy zapisów – w roku akademickim 2021/2022 zajęcia nie odbędą się.

Zajęcia obowiązkowe
prowadzone przez Bibliotekę Główną Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dla studentów
studiów II stopnia Wydziału Farmaceutycznego z OML kierunku:
przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny (II st. I rok)

terminy zajęć:

Grupa 1
25.04.2022 godz. 10:00-14:30
26.04.2022 godz. 10:00-14:30
29.04.2022 godz. 08:00-12:30


Wykłady i seminaria będą odbywały się w trybie zdalnym
Materiały do ćwiczeń, informacja o zaliczeniu zostaną umieszczone na stronie fakultetu w Extranecie

 

Forma zajęć:

wykład w formie online (6 godz); seminaria (9 godz.)

Forma zaliczenia:

zaliczenie bez oceny

Warunki zaliczenia:

obecność na zajęciach i prawidłowo wykonane praca zaliczeniowa

Termin zaliczenia:

 

semestr letni

termin zaliczenia zostanie ustanowiony w semestrze letnim

Konsultacje:

Czytelnia Informacji Naukowej BG w godzinach pracy Biblioteki

Kontakt:

tel. +58 349 10 45, e-mail: biblinf@gumed.edu.pl

Treść zajęć:
Moduł 1. Część teoretyczna
Moduł 2. Elektroniczne źródła naukowej informacji medycznej
Moduł 3. Zasoby naukowe w wolnym dostępie

Moduł 4. Bazy Medline, Scopus i inne bazy medyczne
Moduł 5. Bibliografia w praktyce
Moduł 6: Elementy prawa autorskiego


Autorzy:
mgr Mirosława Modrzewska


Redakcja:
mgr inż. Anna Grygorowicz