Zasady publikowania dokumentów 2014-12-04

Jak gromadzimy dokumenty?

Repozytorium GUMed gromadzi materiały dydaktyczne i naukowe, których autorami są pracownicy i studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gromadzone w Repozytorium dokumenty elektroniczne pozyskiwane są od Autorów i udostępniane na podstawie umowy licencyjnej niewyłącznej. Wychodząc na wprost oczekiwaniom Autorów, którzy nie dysponują wersjami elektronicznymi swoich publikacji, oferujemy możliwość przekazania do Repozytorium GUMed publikacji w tradycyjnej formie papierowej - zostaną one zdigitalizowane przez pracowników BG GUMed, a następnie zamieszczone na platformie.

 Wszystkie utwory prezentowane przez Repozytorium GUMed
pozostają własnością ich autorów lub wydawnictw

 Zgromadzone dokumenty w formie plików umieszczane są na serwerze:

 
 • Biblioteki Głównej GUMed
  gdy Autor zastrzeże udostępnianie tylko do sieci uczelnianej - publikacje takie oznaczone są symbolem  kłódki
Ograniczony dostęp do publikacji

Biblioteka Główna GUMed, administrator Repozytorium GUMed, nie pobiera żadnych opłat z tytułu gromadzenia i udostępniania dokumentów, których większość dostępna jest dla każdego użytkownika Internetu.


Czy trzeba podpisać umowę licencyjną?

Podstawą włączenia dokumentu do Repozytorium GUMed jest podpisanie przez Autora umowy licencyjnej niewyłącznej. Ten typ porozumienia nie przenosi praw autorskich, jedynie uprawnia licencjobiorcę do korzystania z dzieła Autora.

Do decyzji Autora pozostawiamy zasięg rozpowszechnienia dokumentu:

 • udostępnienie otwarte (cały Internet)
 • udostępnienie półotwarte, ograniczone do sieci uczelnianej GUMed

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ograniczenia czasu publikacji w Repozytorium GUMed oraz zasad kopiowania i drukowania dokumentu.


Co mogę zgłosić do Repozytorium GUMed?

Podstawową zasadą zamieszczania publikacji w Repozytorium GUMed jest nie naruszanie praw autorskich osób trzecich:

 • artykuły naukowe, preprinty i postprinty, opublikowane w czasopismach Open Access - prawa autorskie i majątkowe do publikacji nie są przekazywane wydawcy, co umożliwa ponowne opublikowanie ich w np. uczelnianym repozytorium
 • artykuły naukowe opublikowane (bądź zgłoszone) do innych czasopism - przed zgłoszeniem artykułów należy zapoznać się z polityką wydawcy dotyczącą tzw. autoarchiwizacji; pomocnymi portalami są:
  • SHERPA/RoMEO (baza danych umów stosowanych przez konkretnych wydawców z uwzględnieniem autorskich praw do autoarchiwizacji)
  • SPARC (portal dla autorów publikacji skupiający się na problemie praw autorskich)
    
 • inne dokumenty, tj. niepublikowane materiały konferencyjne, prezentacje multimedialne, wykłady, dysertacje - podstawą do zgłoszenia jest tylko umowa licencyjna niewyłączna.

Jak zgłosić dokument do Repozytorium GUMed?

Publikację w dowolnej formie, elektronicznej lub papierowej, należy:

 • zgłosić za pomocą formularza elektronicznego dostępnego ze strony Repozytorium: zgłoś publikację lub
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres repozytorium@gumed.edu.pl
 • dostarczyć redaktorom Repozytorium - Pracownia Bibliograficzna BG GUMed, pok. 7

Po dostarczeniu dokumentu redaktor Repozytorium skontaktuje się z Autorem celem sporządzenia umowy licencyjnej i uzgodnienia warunków udostępniania publikacji w Repozytorium GUMed.


Pytania, uwagi i sugestie

Redaktorzy:

Pracownia Bibliograficzna
Biblioteka Główna GUMed

repozytorium@gumed.edu.pl
tel. (58) 349 10 43

 


 • mapa serwisu
 • wersja do druku

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk


email: biblsekr@gumed.edu.pl . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42