O Repozytorium 2014-11-25

Repozytorium Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostało stworzone w celu udostępniania materiałów naukowych autorstwa pracowników i studentów naszej Uczelni. W ramach współpracy z Pomorską Biblioteką Cyfrową (PBC), publikacje, których Autorzy wyrazili zgodę na otwarty dostęp, są zamieszczone bezpośrednio na tej platformie.


Co gromadzimy?

W Repozytorium GUMed gromadzone są następujące typy dokumentów:

 • artykuły naukowe: niepublikowane i nierecenzowane (preprinty) oraz po pełnym procesie redakcyjnym (postprinty)
 • rozprawy habilitacyjne
 • prace doktorskie
 • prace magisterskie i licencjackie
 • materiały dydaktyczne
 • materiały konferencyjne (np. wygłoszone referaty)
 • prezentacje multimedialne

W jakim formacie przechowywane są dokumenty?

Oprogramowanie dLibra wykorzystywane w tworzeniu Repozytorium umożliwia udostępnianie zgromadzonych dokumentów w większości popularnych formatów:

 • tekstowych (doc, rtf, txt, doc.)
 • multimedialnych (np. ppt)
 • popularne pliki audio i video

Jaki jest zakres udostępniania?

Dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w repozytorium jest, w zależności od decyzji Autora:

 • otwarty, tj. informacje są widoczne w Internecie, lub
 
 • półotwarty, z dostępem przez sieć uczelnianą GUMed - publikacje takie oznaczone są symbolem kłódki
 Ograniczony dostęp do publikacji

Repozytorium jest w pełni zgodne ze standardami  stworzonymi przez Open Archive Initiative (OAI) i jego protokołem pobierania metadanych. Umożliwia to pełną współpracę z serwisami gromadzącymi informacje o cyfrowych zasobach naukowych, jak np. Europeana czy też ogólnoeuropejska biblioteka dysteracji DART-Europe.


Dlaczego warto zamieszczać materiały w Repozytorium?

Korzyści płynące z umieszczenia dokumentów w Repozytorium to m.in.:

 1. umożliwienie szerokiego dostępu do materiałów dydaktycznych i osiągnięć naukowych pracowników naszej Uczelni
 2. upowszechnianie publikacji wśród środowisk naukowych coraz częściej korzystających z cyfrowych dokumentów:
  • prezentacja materiałów w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, którą do 19 kwietnie 2012 roku odwiedziło 1 382 191 czytelników!
  • wszystkie materiały zamieszczone w Repozytorium są wyszukiwane przez wyszukiwarkę Google, co umożliwia dotarcie do nieskończonej liczby czytelników
    
 3. wychodzenie naprzeciw ogólnoświatowemu ruchowi Open Access, który za cel postawił sobie wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp do cyfrowych form zapisu danych oraz treści naukowych i edukacyjnych, dla każdego zainteresowanego.

Pytania, uwagi i sugestie

Redaktor:

Pracownia Bibliograficzna
Biblioteka Główna GUMed

repozytorium@gumed.edu.pl
tel. (58) 349 10 43

 


 • mapa serwisu
 • wersja do druku

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego . ul. Dębinki 1 . 80-211 Gdańsk


email: biblsekr@gumed.edu.pl . tel.: +48 58 349 10 40 . fax + 48 58 349 11 42